Domovská stránka » Econea: Arnika produkty

Econea: Arnika produkty

by Radek

Arnika není ani kosmetickou značkou, ani není žádnou firmou. Jedná se o českou neziskovou organizaci, která v naší zemi působí již poměrně dlouho. Konkrétně je to více než 15 let. Cílem neziskové organizace Arnika je zasadit se především o lepší životní prostředí. Na rozdíl od řady jiných si však vybrala velmi originální cestu, díky které se stává mnohem známější a populárnější. Což se pozitivně podepisuje i na tom, kolik úspěchů ve svých projektech má. Ty jsou spojeny s faktem, že příroda a její bohatství není něčím, co si máme pouze užívat v současné době, ale že jde naopak o něco, o co bychom měli pečovat a uchovávat několika budoucím generacím.

Arnika má program postavený na třech pilířích

Nezisková organizace Arnika je unikátní také tím, že má svůj program postavený na trojici pilířů, které se vzájemně prolínají. Základem je zapojení veřejnosti do jednotlivých probíhajících aktivit. Díky tomu lze vzbudit zájem řady lidí o přírodu kolem nich. Druhým pilířem jsou věcné argumenty spojené s vysvětlením, proč je celková ochrana tolik důležitá. Třetím pilířem je snaha o co nejlepší komunikaci s médii, díky čemuž je možné myšlenky organizace Arnika šířit dále do světa.

Konkrétní programy jsou zaměřeny různými směry, což dokládají i samotné názvy. Jedním z nejznámějších je Ochrana přírody, nebo program Toxické látky a odpady, upozorňující na aktuální velký problém a nutnost jeho efektivního řešení.

Pomoc ve formě darovací listiny

Že je Arnika skutečně jinou neziskovou organizací, to ukazuje i princip, na kterém je založena pomoc a financování. Nejsou to žádní klasické sbírky. Jedná se o unikátní darovací rostliny, které mají pomoci zachránit určitou oblast, či mají nabídnou takzvanou adopci luční květiny, jejíž ochrana bude z peněz financována. Arnika také vydává knižní publikace, ze kterých se lze dozvědět o tématu více zajímavých informací a koupí samozřejmě opět přispět na zlepšení přírody okolo nás.

Přečtěte si můj příběh, proč jsem já sám začal používat podobné výrobky. Píšu tam o tom, že není třeba hned vše od podlahy změnit, péct si doma chleb, vařit si vlastní mýdlo nebo vyrábět svou vlastní zubní pastu, která nebude zamořovat životní prostředí. Malé krůčky znamenají třeba začít používat ekologickou tašku, kterou po každém nákupu nevyhodím nebo brát si s sebou opakovaně na nákupy ekologické pytlíky na ovoce.

Přestanete brát v supermarketu jejich igelitové pytlíky a už tím přírodě pomůžete. Změna musí přijít odspoda. To je mimochodem velmi podobné myšlence Dobrokávy, která začala tady v Brně. A to mě samotnému je velice blízké. A chci se o tyto myšlenky dělit dále.

Věřím, že změna musí přijít odspoda

Chci, aby moje domácnost byla šetrná k přírodě a podporovala udržitelnost, to znamená, abychom si tuto planetu sami nezničili. Zatím žádnou další nemáme. Rád vám poskytnu inspiraci k tomu udělat to samé:)