Domovská stránka » Econea: PeopleComm produkty

Econea: PeopleComm produkty

by Radek

Ačkoliv se o budoucnosti knih ještě před pár lety poměrně dost pochybovalo, čas ukázal, že mají v naší společnosti stále svoje místo a jen tak něco jim ho nesebere. Nakladatelství Peoplecomm věří, že knihy ještě pořád dokáží měnit svět.

Myšlenkový obrat

Knihy, které nakladatelství vydává nejčastěji informují o odpovědnosti každého jednoho z nás a snaží se čtenáře přimět k přemýšlení o důsledcích svého jednání. Všechny knihy, které nakladatelství vyrobí jsou vytvářeny s maximální šetrností k životnímu prostředí. Cílem celé společnosti je vytvářet knihy, které budou ekologické a jejich výroba nebude zatěžovat životní prostředí.
Vydávané knihy většinou pojednávají o společenských změnách. Knihy v sobě nesou silnou myšlenku a snaží se změnit pohled na to, jak žijeme. Obsah knih se věnuje otázkám rodiny, práce, podnikání, výchově a dalším tématům, které se dotýkají každého z nás.

Změna nejen v přemýšlení, ale také ve výrobě

Nakladatelství si stojí za tím, že se mezi lidmi postupně více a více otevírá propast, kvůli které se jeden druhému odcizujeme. Stejně tak se nám vytrácí pojmy jako rodina, přátelství a důvěra. Tuto negativní změnu se snaží svými knihami zarazit a přinést čtenářům knihy, které jim pomohou se v dnešním světě zorientovat a vytvářet z něj lepší místo pro život.

Všechny knihy, které jsou vydávány projdou pečlivým výběrem. Nakladatelství totiž vydává pouze knihy, které vydavatele osobně zaujali a které mají potenciál odstartovat změny v myšlení. Celá výroba je maximálně ekologická. Knihy jsou baleny do odpadového materiálu, aby byla výrobní stopa co nejmenší.

Nakladatelství Peoplecomm je pro každého, komu není lhostejný osud planety ani celé společnosti. Ekologicky vytvořené knihy udělají radost každému, kdo se zajímá o životní prostředí a zároveň se chce dozvědět něco, co může změnit celý jeho pohled na dnešní společenské a ekologické problémy.

Přečtěte si můj příběh, proč jsem já sám začal číst a používat podobné výrobky. Píšu tam o tom, že není třeba hned vše od podlahy změnit, péct si doma chleb, vařit si vlastní mýdlo nebo vyrábět svou vlastní zubní pastu, která nebude zamořovat životní prostředí. Malé krůčky znamenají třeba začít používat ekologickou tašku, kterou po každém nákupu nevyhodím nebo brát si s sebou opakovaně na nákupy ekologické pytlíky na ovoce.

Přestanete brát v supermarketu jejich igelitové pytlíky a už tím přírodě pomůžete. Změna musí přijít odspoda. To je mimochodem velmi podobné myšlence Dobrokávy, která začala tady v Brně. A to mě samotnému je velice blízké. A chci se o tyto myšlenky dělit dále.

Věřím, že změna musí přijít odspoda

Chci, aby moje domácnost byla šetrná k přírodě a podporovala udržitelnost, to znamená, abychom si tuto planetu sami nezničili. Zatím žádnou další nemáme. Rád vám poskytnu inspiraci k tomu udělat to samé:)