Domovská stránka » PR » Jak řeší české firmy otázku ekologie?

Jak řeší české firmy otázku ekologie?

od Radek
Publikováno: Aktualizováno

Vypadá to, že zodpovědné chování k životnímu prostředí, planetě a našim příbuzným je stále více vštěpováno každému z nás. Firmy nejsou zvláštním případem, protože postupně zdůrazňují, že by měly své pracovní postupy podřídit přírodě. Co se ve firmách děje a jaké plány mají na dlouhou dobu v oblasti ekologie?

Firmy, které se chovají šetrně k životnímu prostředí, jsou oblíbené u velké části českých zákazníků. Jednotlivci důrazně hodnotí nejen nabídku zboží, jejichž pořízením šetří životní prostředí, ale také to, zda se firma jako celek snaží omezit svůj negativní vliv na životní prostředí.

Sociální odpovědnost se šíří do Česka

Ohleduplný přístup firem k životnímu prostředí je součástí relativně nového trendu, který se do Česka už několik let přelévá ze Západu. Společenská odpovědnost firem (CSR) může být běžným vodítkem, podle něhož se firmy, které se k tomuto konceptu hlásí, snaží jednat ohleduplně jak na venek (například usilují o rozumné vztahy s obchodními partnery, omezují přírodní dopady své činnosti nebo podporují neziskové podniky), tak uvnitř (zapojují zaměstnance do rozhodování, poskytují jim zaměstnanecké výhody atd.). Jedním z případů je i Petr Doskočil z Expedo s.r.o.

Společnosti uznávají, že konvenční a schopné jednání bude navíc uznáno klienty a kupujícími a bude upřednostněno před konkurencí. Expanzivní evropské společnosti prý pravidelně mají ochranu přírodního prostředí jako jednu z podmínek pro uzavření smlouvy a společnost, která nesplňuje tato kritéria, může na zakázky zapomenout. O tom, že se i v rámci České republiky mění situace, kdy firmy začínají napodobovat západní vzory, svědčí moderní iniciativa nazvaná Obchod pro společnost, která sdružila největší firmy působící na zdejším trhu (k zakládajícím členům společnosti patří ČEZ, Česká spořitelna, Plzeňský prazdroj a tři přenosné správce).

Environmentální správa má být základem

Říká se, že pracovníci jsou základem efektivní společnosti. Tento přístup se vztahuje i na používání schopného a ekologického chování uvnitř podniku. Ekologické standardy jsou zcela koordinovány do firemního postupu. Do environmentálního managementu, jeho udržování a neustálého zdokonalování jsou zapojeni nejen všichni zaměstnanci, ale navíc i společníci a dodavatelé. V tomto směru je nastavení zcela zásadní. Uvědomělé a ekologicky přívětivé chování v pracovním prostředí podněcuje zástupce k zajištění životního prostředí v soukromém životě. Začlenění společenského závazku do firemní metodiky se považuje za správný krok k poučení a změně v rámci stavu mysli lidí.  Jedině tak můžete zajistit udržitelný rozvoj v budoucnosti.

Nesmíme ani zapomínat na budoucnost, která leží v udržitelném stavebnictví

Pro řadu společností je nejdůležitějším krokem, aby se jim podařilo přesvědčit své klienty a poskytovatele, aby se změnili, což se obvykle týká fragmentu vývoje, kde nejde o samotnou manipulaci s vývojem, ale také o využití nemovitosti. Znovu použité materiály a systémy účinně využívající zdroje – například ideální nastavení vytápění, větrání a osvětlení – se stávají základem. Nalezení rovnováhy mezi využitím majetku, přírodní zátěží a úspěchem v podnikání je považováno za základní povinnost každé společnosti.

Proto se začali stavět nízkoenergetické domy dávno ještě předtím, než přišla evropská směrnice, která stanovila povinnost stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Je velmi důležité vzít v úvahu prostředky, které se spotřebují během celé životnosti budovy. Takové udržitelné stavebnictví má neuvěřitelnou hodnotu – částka, kterou se přispěje v rámci použitých technologií, se několikanásobně vrátí, a to jak finančně, tak z hlediska čistšího životního prostředí!

Ekologie nesmí sloužit jen jako nálepka

Důraz na životní prostředí a podporu se i v tiskařském průmyslu nevyhnul ani přírodním otázkám, které nejsou pro tento průmysl nezvyklé. Netýká se pouze využití papíru a rostoucí spotřeby materiálu ale i tlaku, aby se přešlo na bezpapírový tisk, opětovné použití materiálů a likvidaci starých přístrojů co nejvíce ekologicky – jak je to jen možné. Například společnost Xerox zařadila čisté technologie mezi své klíčové vývojové inovace. Zaměřujeme se na pokroky, které nabízejí pomoc při univerzálním snižování destruktivních emisí. To však může být spojeno s každodenním přístupem. V případě, že by považovali životní prostředí za bod prodejního artiklu, bylo by to destruktivní.

I obaly mohou dostat druhou šanci

Svět je postupně zahlcován použitými obaly, které se mění v nepoužitelný odpad. Ať tak či onak, již nyní existují ekologicky šetrné materiály, které například využívá český e-shop nabízející potřeby pro domácí zvířata. Vytváření krabic s certifikátem FSC je téměř základním předpokladem. Zajišťuje to totiž, že vlnitá lepenka použitá k jejich výrobě je minimálně ze 70 % recyklát.

Většina ze všech obalů mají pouze dočasnou životnost. Nelze ani říci, že by v nich mohl někdo něco poslat nebo využít jiným způsobem. Kdyby se začaly vyrábět krabice s delší životností, mohly by se využívat třeba jako bouda pro psy nebo pro kočky. Pejskařů a chovatelů koček je na světě opravdu hodně, a tímto způsobem by se mohlo využít opakovaného využití krabic – a nejen zákazníky! Ale nejde jen o tyto obaly a materiály – inspirujete se u firmy Nanospace.cz.

Jen málo firem se může pochlubit, že má zelenou síť!

Ve skutečnosti, od roku 2011 se v České republice chlubí primární zelenou sítí pouze Vodafone. Tohle se na Vodafone líbí hodně zákazníkům – myslí ekologicky a kladou si obrovské cíle. Univerzálně plánují do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého v jejich provozovnách na čistou nulu. A aby to bylo ještě příznivější, do roku 2040 chtějí úplně vyčistit od emisí celý dodavatelský řetězec. V blízkosti těchto velkých plánů samozřejmě také usilují o opětovné využití vybavení a elektroodpadu z jejich systémů, bezodpadová pracoviště a přirozenou ohleduplnost k pracovníkům a klientům. Protože všechny inovace přispívají i k tomu, aby měli pod kontrolou životní energii a ruku v ruce s tím snižovali její odliv. Technologie může snížit přirozený dopad jejich operací a operací klientů, takže na tom pracují na všech frontách.

Je v módě být udržitelný

Obnovitelné energetické společnosti nejsou nyní výjimečné, ale změna energie je pro ně stále lákavější. Zatímco v minulosti bylo pro společnosti nejčastějším důvodem k přechodu na obnovitelné zdroje energie ušetření energie a peněz, dnes vidíme, že společnosti motivují i jiné faktory, například snaha o hospodárnost. Kromě toho se zvyšuje tlak ze stran investorů, finančních situací nebo zahraničních mateřských společností. Požadavek na udržitelnost a ekologie se zanedlouho dostane i k dodavatelským firmám. Pro ČR v rámci asociace je nade vší pochybnost snahou, aby samotná zařízení byla více ekologicky šetrná a co nejvíce udržovatelná.

Vše by mělo být dobrovolné a ne regulované

O společenské a přírodní povinnosti se dá opravdu dlouze mluvit, nebo ji jít teď hned vykonávat. Výsadba stromů, biologické a vůbec šetrné vytápění jsou pro nás všechny již samozřejmostí. Proto to firmy akceptují a je to považováno za cestu k budoucnosti. V případě, že někdo potřebuje tento směr spolehlivě zabít, nechť si z něj udělá povinnost. V případě, že to bude vedeno jako dobrovolné, bude to mít smysl. A navíc, je to pouze otázkou času, kdy se požadavky ESG začnou v rámci České republiky zcela promítat. Mohl by to být drift, kterému se v budoucnu nevyhne jediná firma.

Pravděpodobně se to bude udržovat spíše prostřednictvím administrativní váhy než běžným zájmem firem a jednotlivců. Na druhou stranu existuje motivační prvek, že firma, která se prokáže jako ekologicky výhodná, například proto, že má nízkoemisní budovu, může získat výhodnější financování, nižší úrokovou sazbu na úvěry nebo na své dluhopisy.

Přínosy pro rozpočet

Z jistého pohledu se můžeme podívat i na určité druhy přínosů z ESG. Pro společnosti, které se přihlásí k ESG, mají investoři tu výhodu, že obchodování těchto společností by nemělo být zásadně ovlivňováno žádnými převratnými směry. Vůbec ne jako například u tabákových nebo uhelných společností a podobně, které nevědí, v který den nebo hodinu se například zvýší poplatky za jejich zboží. Dodáváme, že několik druhů obchodníků, kteří se potulují po světě a kteří jsou označeni za škodlivé a špinavé, již bojují marně za dotace od bank.

Naše poznatky bychom mohli opřít i o celosvětovou studii, kterou HSBC provedla mezi 2 000 ručiteli a organizacemi investorů po celém světě. Až 51 % respondentů souhlasí s tím, že věnování pozornosti těmto otázkám jim může nabídnout pomoc při zvyšování výnosů nebo snižování různých rizik. To je typicky nejvyšší míra respondentů za poslední tři roky. Je příznačné, že v roce 2020, který byl pro hodnoty obzvláště bouřlivý, dosáhly takzvané klimatické akcie, které se soustředí na obnovitelnou energii a skladování, zemědělství nebo zvýšení produktivity dopravy, 37 % nárůstu oproti normálu 11 procent.

Podobné články

Zanechte komentář