Domovská stránka » Třídění odpadu » Spalování odpadu v kotli: Nespalujte v kotli nebo v krbu to, co tam nepatří

Spalování odpadu v kotli: Nespalujte v kotli nebo v krbu to, co tam nepatří

by Radoslav Černý
0 komentářů

Pro někoho je samozřejmost důsledně třídit odpad. Pro někoho je bohužel stále samozřejmost hodit PET lahev do kotle. Však taky hoří. To sice ano, ale jde o to, jak hoří a co se při tom uvolňuje. Spalování odpadu v kotli může být velmi škodlivé pro přírodu.

Kotel na pevná paliva může být stavěný na spalovaní dřeva, štěpky, uhlí či briket, kterým zajistí optimální hoření a co nejmenší množství exhalací, které vyjdou komínem. Určitě ale takový kotel nespálí správně plasty. Ty se spalují ve spalovnách při vysokých teplotách.

Spalování odpadu v kotli: Co do kotle nikdy nedáváme?

Pokud doma někdo spaluje libovolný odpad, který nepatří do kotle či do kamen, není samozřejmě zajištěno jeho optimální hoření jako ve spalovně, protože v domácím kotli či krbu jsou mnohem nižší teploty spalování. Dochází tak k uvolňování toxických látek. Takový člověk ohrožuje na zdraví i sám sebe, a to už při samotném přikládání, kdy stačí lehce zakouřit a dýchá to také. Co tedy do kotle rozhodně nepatří?

  • Guma a pneumatiky
  • Plasty, listí a tráva
  • Barvy, lepidla
  • Textilní výrobky
  • Matrace, čalouněný nábytek, elektronika
spalování v kotli

Při spalování gumových materiálů vznikají oxidy síry, které kromě podráždění dýchacích cest mohou způsobit jejich poškození. U plastů, listí a trávy se uvolňuje jedovatý oxid uhelnatý. Některé plasty uvolňují také aromatické uhlovodíky, což jsou také typické zplodiny z barev a lepidel. Takové látky jsou rakovinotvorné, ohrožují reprodukční orgány, hormonální a imunitní systém. Během spalování textilních materiálů se uvolňuje čpavek. Spalování matrací, nábytku a elektroniky uvolňuje zpomalovače hoření na bázi bromu, polybromované dioxiny a furany a také kyanovodík. Mnohé tyto látky mají vliv jak na nervovou soustavu, tak mohou způsobit rakovinu či narušit hormonální systém a imunitu.

Omezujeme odpad a třídíme

Řešením nadměrného hromadění odpadu v domácnosti je omezení jeho tvorby. Na to můžete myslet už při nákupu. Jakýkoliv další vyprodukovaný odpad je pak potřeba roztřídit. Co se nedá recyklovat, pálí se ve spalovnách způsobem, který neohrožuje naše životy. Spalování odpadu v kotli

0 komentářů
0

Podobné články

Zanechte komentář