Domovská stránka » PR » Zákaz neekologických kotlů na pevná paliva odložen na rok 2024

Zákaz neekologických kotlů na pevná paliva odložen na rok 2024

od Radek

V českých domácnostech budou od 1. září 2024 zakázány kotle na pevná paliva, které patří do nižší nežli 3. emisní třídy, mají jmenovitý tepelný příkon do 300 kW a neohřívají svoje nejbližší okolí. Cílem je přejít na ekologické vytápění šetrné k životním prostředí. Jelikož jde o zásah do rozpočtu, stát nabízí finanční dotaci.

Domácnostem, které kotle nevymění a budou je využívat i po tomto datu, hrozí pokuta až 50 000 Kč. U těch, kteří o dotaci požádají do konce srpna, by měli být kontroloři shovívaví ještě několik dalších týdnů až měsíců.

Domácnosti, které tápou, zda se jich nařízení týká, by se měly primárně řídit rokem pořízení kotle. Výměna se vztahuje na kotle pořízené před rokem 2003. Pomoc s prověřením kotle nabízí státní a krajští úředníci vám nabízejí pomoc.

Jak probíhají kotlíkové dotace 2022

Ekologické vytápění stojí peníze, které zejména nízkopříjmovým domácnostem chybí. Stát jim proto nabízí možnost dosáhnout na dotace, jež jim podstatnou část výdajů s pořízením nového kotle uhradí. Více o kotlíkových dotacích pro rok 2022.

V rámci dotačního programu lze získat maximálně 100 000 Kč na plynový kondenzační kotel a na ekologické spalování biomasy (tj. dřeva, dřevěné pelety) nebo tepelné čerpadlo nejvýše 130 000 Kč.

Domácnosti, které negenerují čistý zisk 170 900 Kč na jednoho člena ročně, mají šanci zpět získat až 95 % relevantních nákladů. Ty bohatší s vyšším příjmy mají nárok zhruba na 50 % nákladů, maximálně 35 000 Kč na kondenzační plynový kotel nebo 100 000 Kč na peletový automat či tepelné čerpadlo.

Jak podat žádost o dotaci na nový kotel

Žádost o dotace na vytápění se vyplňuje a podává online na webových stránkách Nová zelená úsporám. Současná podobě dotačního programu byla spuštěna v říjnu 2021.

Spolu se žádostí o dotace je třeba doložit:

doklad o kontrole technického stavu a provozu zdroje tepla jako důkaz, že kotel potřeboval vyměnit,

doklad o tom, že jste majitelem nemovitosti, v níž se kotel mění – výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva,

fotografie starého kotle.

Pokud budete o dotaci žádat až po výměně kotle, přiložte fotografie nového kotle a veškeré s ním související doklady a faktury.

Jak topit ekologicky? Které kotle jsou ekologické?

Za vhodné jsou považované plynové kondenzační kotle, kotle na biomasu s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva a tepelná čerpadla.

Se žádosti o dotace nemá smysl otálet. Zbývá už jenom poslední měsíc a kvůli nedostatku mnoha součástek se může dodací lhůta značně protáhnout. Kontroloři nebudou shovívaví věčně.

Podobné články

Zanechte komentář